Seat Toledo Mk I

Seat Toledo Mk I
ÅrgangModelDøreHKCyl/Vol0-100TopfartNypris
1991Toledo 1,6 CL
Toledo 1,8i GL
Toledo 16V GT
Toledo 2,0i GLX
Toledo Diesel
Toledo Turbodiesel
5
5
5
5
5
5
70
90
128
115
68
75
4/1595
4/1780
4/1780
4/1983
4/1895
4/1895
13,3
12,0
9,4
10,5

14,9
170
182
202
196

171
150.000,-
170.000,-
230.000,-
200.000,-
170.000,-
200.000,-
1992Toledo 1,6i CL
Toledo 1,8i CL
Toledo 1,8i GLX
Toledo 2,0i GLX
Toledo 2,0i GLX aut
Toledo Diesel CL
Toledo GT 16V
Toledo Turbodiesel GL
5
5
5
5
5
5
5
5
71
88
88
115
115
68
125
75
4/1595
4/1780
4/1780
4/1983
4/1983
4/1895
4/1780
4/1895
13,3
12,0
12,0
10,5
11,8
16,5
9,4
14,9
170
182
182
196
192
165
202
171
159.999,-
169.998,-
185.997,-
219.996,-
240.000,-
170.000,-
279.997,-
200.000,-
1993Toledo 1,6i CL
Toledo 1,6i GL
Toledo 1,8i CL
Toledo 1,8i GL Sport
Toledo 1,8i GLX
Toledo 2,0i GL Sport
Toledo 2,0i GLX
Toledo Diesel CL
Toledo Turbodiesel GL
5
5
5
5
5
5
5
5
5
71
71
88
88
88
115
115
68
75
4/1595
4/1595
4/1780
4/1780
4/1780
4/1983
4/1983
4/1895
4/1895
13,3
13,3
12,0
12,0
12,0
10,5
10,5
16,5
14,9
170
170
182
182
182
196
196
165
171
150.098,-
160.099,-
160.099,-
175.086,-
190.098,-
205.096,-
220.096,-
170.000,-
200.000,-
1994Toledo 1,6i GL
Toledo 1,8i GL
Toledo 1,8i GLX
Toledo 2,0i GL
Toledo 2,0i GLX
5
5
5
5
5
71
88
88
115
115
4/1595
4/1780
4/1780
4/1983
4/1983
13,3
12,0
12,0
10,5
10,5
170
182
182
196
196
164.998,-
174.998,-
189.996,-
199.996,-
221.998,-
1995Toledo 1,6 GL
Toledo 1,8 GL
Toledo 1,8 GLX
Toledo 2,0 16V GT
Toledo 2,0 GL
Toledo 2,0 GLX
Toledo GL TD
5
5
5
5
5
5
5
75
90
90
150
115
115
75
4/1595
4/1780
4/1780
4/1983
4/1983
4/1983
4/1895
13,3
12,0
12,0
9,5
10,5
10,5
14,9
170
182
182
215
196
196
171
159.994,-
179.998,-
189.996,-
269.996,-
194.995,-
226.397,-
193.798,-
1996Toledo 1,6
Toledo 1,6 SE
Toledo 1,8 SE
Toledo 2,0 16V GT
Toledo 2,0 ST
Toledo TDI SE
5
5
5
5
5
5
75
75
90
150
115
90
4/1595
4/1595
4/1780
4/1983
4/1983
4/1895
13,3
13,3
12,0
9,5
10,5
12,7
170
170
182
215
196
184
161.999,-
172.996,-
182.998,-
249.996,-
204.997,-
209.998,-
1997Toledo 1,6 E
Toledo 1,6 ST
Toledo 1,8 SE
Toledo 2,0 16V GT
Toledo TDI SE
5
5
5
5
5
75
100
90
150
90
4/1595
4/1595
4/1780
4/1983
4/1895
13,3
11,3
12,0
9,5
12,7
170
188
182
215
184
164.202,-
198.804,-
182.587,-
269.462,-
217.802,-
1998Toledo 1,6 E
Toledo 1,6 S
Toledo TDI SE
5
5
5
75
100
90
4/1595
4/1595
4/1895
13,3
11,3
12,7
170
188
184
163.435,-
178.692,-
214.249,-