Chevrolet Blazer

Chevrolet Blazer
ÅrgangModelDøreHKCyl/Vol0-100TopfartNypris
1994Blazer S 4,3-V6 aut.52036/429810,0180651.823,-
1995Blazer LT 4x4 aut.51936/429810,0180660.000,-
1996Blazer LT 4x4 Lang aut.51936/429810,1180660.000,-
1997Blazer 4x4 Lang aut.51936/429810,1180660.000,-
1998Blazer 4x4 Lang aut.51936/429810,1180660.000,-
1999Blazer 4x4 Lang aut.
Blazer ZR2 4x4 aut.
5
3
193
193
6/4298
6/4298
10,1
10,1
180
180
598.006,-
517.356,-
2000Blazer 4x4 Lang aut.
Blazer ZR2 4x4 aut.
5
3
193
193
6/4298
6/4298
10,1
10,1
180
180
598.006,-
517.356,-
2001Blazer 4,3 B-pack
Blazer 4,3 C-pack Aut.
Blazer 4,3 E-pack Aut.
3
3
5
193
193
193
6/4300
6/4300
6/4300
556.451,-
583.379,-
617.835,-
2002Blazer 4,3 B-pack
Blazer 4,3 C-pack Aut.
Blazer 4,3 E-pack Aut.
3
3
5
193
193
193
6/4300
6/4300
6/4300
556.451,-
583.379,-
617.835,-